ชนิดของดิน หินและแร่ธาตุและคุณสมบัติทางโครงสร้าง ลักษณะทั่วไปของผิวโลกและโครงสร้างของเปลือกโลก ขบวนการทางธรณีวิทยา อิทธิพลของสภาพธรณีวิทยาต่องานด้านวิศวกรรมเช่น การเกิดแผ่นดินไหว งานเจาะอุโมงค์ งานฐานราก และงานก่อสร้างอื่นๆ ธรณีวิทยาของน้ำใต้ดินและน้ำบนดิน สภาพทางธรณีวิทยาบริเวณอ่างเก็บน้ำและสันเขื่อน