แบบและชนิดของน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง การจำแนกโครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนต และอินดีเทอร์มิเนต เสถียรภาพของโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนต สถิตศาสตร์รูปภาพ การวิเคราะห์โครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง เส้นอิทธิพลของโครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนต การขจัดเชิงมุม การโก่งตัวของโครงสร้าง การวิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนตโดยวิธีโมเมนต์พื้นที่ วิธีคอนจูเกต วิธีพลังงานความเครียด วิธีงานสมมุติ การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนตโดยวิธีพลังงานความเครียด วิธีกระจายโมเมนต์ การวิเคราะห์โดยวิธีประมาณ