พฤติกรรมพื้นฐานและคุณสมบัติ แนะนำการตรวจสอบและการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาประเภทต่าง ๆ เช่น เหล็กรูปพรรณและเหล็กเส้น, ไม้, ซีเมนต์, มวลรวมและส่วนผสมคอนกรีต, คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว, วัสดุการทาง และวัสดุอื่น ๆ ในงานวิศวกรรมโยธา