คุณสมบัติความยืดหยุ่นและกำลังความต้านทานของไม้ ไม้อัด การออกแบบคาน องค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดึง จุดต่อ ความทนทานและความทนไฟ ข้อกำหนดและข้อบังคับในการออกแบบโครงสร้างเหล็ก โดยวิธี ASD และ LRFD องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด การออกแบบคาน คานประกอบการออกแบบเสา เสาประกอบ คาน-เสา คานเหล็กประกอบขนาดใหญ่และโครงอาคารเหล็กชนิดข้อแข็งและข้อหมุน การออกแบบโครงหลังคา การออกแบบจุดต่อด้วยสลัก เกลียว หมุดย้ำ และการเชื่อม การเขียนแบบรายละเอียดและฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารโครงสร้างไม้และเหล็ก