หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียแรงอัดในคานคอนกรีตอัดแรง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยแรงที่ยอมให้สำหรับวัสดุ การวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคานคอนกรีตอัดแรง การออกแบบคานเพื่อต้านโมเมนต์ดัด แรงเฉือนและแรงบิด การแอ่นตัวของคานในช่วงน้ำหนักบรรทุกปกติ กำลังประลัยของคาน การออกแบบคานประกอบคานต่อเนื่อง แผ่นพื้นสำเร็จรูป การออกแบบเสาเข็มและการฝึกปฏิบัติการออกแบบงานคอนกรีตอัดแรง