ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของยีออเดซีดาวเทียม กฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอร์ วงโคจรของดาวเทียม หลักพื้นฐานการกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม เทคนิคการกำหนดตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ และสัมพัทธ์ด้วยระบบ GPS และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ การกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม