ทฤษฎีภูมิสัณฐานและสนามความถ่วงของโลก  การรังวัดและการทอนค่าความถ่วง  การประยุกต์ ความถ่วงในงานยีออเดซี ทฤษฎีทั่วไปของแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก การรังวัดองค์ประกอบเส้นแรงแม่เหล็กโลก ทฤษฎีความสั่นสะเทือนพิภพ แผ่นดินไหว