ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตยศาสตร์(Statics) ระบบของแข็ง(Force systems) แรงลัพธ์(resultant) สมดุล(equilibrium) ความเสียดทาน(friction) หลักการของสมมติ(principle of virtual work) เสถียรภาพของวัตถุ(stability) แนะนำพลศาสตร์เบื้องต้น(Introduction to dynamics)