หลักการพื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล คุณสมบัติทางโลหะวิทยาของวัสดุวิศวกรรม การออกแบบชิ้น ส่วนเครื่องจักรกลย่อย การวิเคราะห์ ความเค้น ความเครียด ทฤษฎีของความล้มเหลวและความล้า การออกแบบ หมุด

ย้ำ การเชื่อม สลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริงสกรูส่งกำลัง เฟืองต่างๆ เจอร์นัลแบริ่งและการหล่อลื่น เบรกและคลัตช์ การเชื่อมต่อสายพานและโซ่ โครงการการออกแบบ