ทบทวนหลักพื้นฐานของเทอร์โมไดนามิกซ์ วัฎจักรที่เกี่ยวข้องกับโรงจักรต้นกำลัง การคำนวณโหลด เชื้อเพลิงและการสันดาป โรงจักรต้นกำลังไอน้ำ อุปกรณ์ประกอบและควบคุม โรงจักรต้นกำลัง กังหันแก๊ซ โรงจักรต้นกำลังนิวเคลียร์ และโรงจักรต้นกำลังพลังน้ำ