โครงการอบรมบุตรหลานสอบเข้าเตรียมทหารแบบออนไลน์

โครงการอบรมบุตรหลานสอบเข้าเตรียมทหารแบบออนไลน์

Number of replies: 0

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการติวสอบเข้าเตรียมทหารแบบออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ใช้โปรแกรม Zoom ในการสอน
  2. หมายเลขห้อง : 6619281832   รหัสผ่าน: 20222022 หรือคลิกที่ลิงค์ https://us06web.zoom.us/j/6619281832?pwd=cnhRSWR1TjBBdDVaT3ZZd1h1Ym0yUT09
  3. ลิงค์ดาวโหลดเอกสารประกอบการสอน โดยเอกสารประกอบการสอนจะถูกแบ่งเป็นโฟลเดอร์รายสัปดาห์ https://drive.google.com/drive/folders/1w0Fl40sHqt-ZiXBgHnxRhffdmugxjXZd?usp=sharing
  4. ตารางสอนดูได้จากรูปด้านล่าง
Time Table